۷ نوع استراحت که هر کسی در طول روز به آن نیاز دارد

به گفته افرادی همچون دکتر ساندرا دالتون‌-اسمیت، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، خواب و استراحت دو چیز متفاوت هستند و به همین دلیل است که گاه حتی پس از یک خواب طولانی همچنان احساس خستگی می‌کنیم. بر این اساس هفت نوع استراحتی که برای شکوفایی انسان…

ادامه خواندن ۷ نوع استراحت که هر کسی در طول روز به آن نیاز دارد