در ماساژ تای با استفاده از کشش مثبت و فشارهای ملایم در امتداد خطوط انرژی انجام می گیرد و باعث انعطاف پذیری و دامنه حرکات را افزایش می دهد.ماساژ تای از قدیمی ترین انواع ماساژ می باشد.